- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Dalis kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas, paėmęs iš kredito įstaigos kreditą ir (ar) kredito liniją trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavę Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949, priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007) 5076, priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo kredito įstaigai sumokėtų palūkanų sumos.

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Savivaldybės darbuotojas įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu. Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus apskaičiuoja kompensacijos dydį ir suveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Paraiška;

2. Trumpalaikio ir (ar) biologinio turto įsigijimo ir apmokėjimo patvirtinimo dokumentų originalai ir jų kopijos;

3. Kredito ir (ar) kredito linijos sutarties originalas ir jos kopija;

4. Dokumentas, patvirtinantis žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą;

5. Juridinio asmens įstatai;

6. Kredito įstaigos Pažyma apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus (3 priedas);

7. Kredito įstaigos Pažyma apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktas kredito linijas (4 priedas).

www.vic.lt/p>

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]