- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šakių rajono savivaldybėje.

Pažymos išduodamos, jeigu šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota Šakių rajono savivaldybėje ir turimi duomenys aiškūs, teisingi ir išsamūs. Kai nurodytu adresu deklaruoti ne visi šeimos nariai arba turimų duomenų nepakanka, pažyma gali būti išduota, jeigu bus pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai.

Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikų nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose ( mokinių ir studentų) taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas. (prašymo forma)

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

3. Esant būtinumui, kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota skirtingose vietose arba trūksta duomenų pažymai išduoti:

3.1. esančių santuokoje tėvų – santuokos liudijimas, išsituokusių – ištuokos liudijimas;

3.2.Vaikų gimimo liudijimai.

4. Įgaliotam asmeniui – įstaatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Atvykęs į seniūniją paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Prie prašymo prideda: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, esant būtinumui, kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota skirtingose vietose arba trūksta duomenų pažymai išduoti:- esančių santuokoje tėvų – santuokos liudijimą, išsituokusių – ištuokos liudijimą, vaikų gimimo liudijimus. Įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išrašoma ir išduodama šeimos sudėties pažyma.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]