- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas

Viešoji paslauga
   Kodas: PAS37973
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, kai Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale nėra įrašo apie atsakingą už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmenį, jeigu asmuo, įrašytas žurnale, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūra.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas).

4. Įgaliotam asmeniui – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

5. Mirties liudijimas ar kiti dokumentai, įrodantys mirties faktą, kremacijos dokumentai (kai mirusio palaikai kremuoti).

6. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su kapavietėje, kolumbariumo nišoje palaidotu asmeniu.

7. Kapavietėje (kape) ar kolumbariumo nišoje palaidotų asmenų giminaičių ir (ar) sutuoktinio (-ės) susitarimas dėl atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens registravimo (pakeitimo).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – per e. pristatymo informacinę sistemą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą motyvuotai paaiškindamas, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo; Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba per e. pristatymo informacinę sistemą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]