- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę, išdavimas

Viešoji paslauga
   Kodas: PAS3850
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Atsakingam už kapavietės priežiūrą asmeniui išduoti leidimą kapavietės įrengimui, pertvarkymui, remonto darbų vykdymui.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – per e. pristatymo informacinę sistemą.

Seniūnijos specialistai išnagrinėja prašymą ir teikia seniūnui pasiūlymą priimti atitinkamą sprendimą.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 Darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Rašytinis prašymas.

2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Įgaliojimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu dėl leidimo išdavimo kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas;

4. Įgalioto asmens ar atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su kapavietėje palaidotu asmeniu (kai prašymą pateikia asmuo, nesantis atsakingu už kapavietės priežiūrą).

4. Kapavietėje palaidotų asmenų giminaičių ir (ar) sutuoktinio (-ės) pritarimas kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbų vykdymui.

5. Kapavietės įrengimo, pertvarkymo planas (schema) su jame pažymėtais projektuojamais kapavietės statiniais, jų matmenimis, kapavietės aptvėrimo matmenimis.

6. Sutarties, sudarytos su kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto paslaugų teikėju, verslo liudijimo kopijos.

7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimas (kai norima vykdyti kapavietės pertvarkymo darbus į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse ar kapuose).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – per e. pristatymo informacinę sistemą. Seniūnijos specialistai išnagrinėja prašymą ir teikia seniūnui pasiūlymą priimti atitinkamą sprendimą. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]