- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija subjekto, kuris verčiasi žemės ūkio veikla, prašymu nustato gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytą žalą pasėliams.

Paslaugos teikimo trukmė: 14 d. d.

Reikalingi dokumentai

Laisvos formos prašymas, nurodoma kas ir kuriame plote buvo padaryta žala, žemės nuosavybės dokumentus, nuomos sutartis žemės sklypui., žemės sklypo planas

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos - Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726; aktuali redakcija);

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. D1-388/3D-392 ,,Dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 58-2793).

3. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-21 įsakymas Nr. AT-373.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]