Visos paslaugos

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas Aprašymas
Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas Aprašymas
Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS Aprašymas
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas Aprašymas
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas ar išregistravimas Aprašymas Užsakyti
Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas Aprašymas
Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui, partnerio įregistravimas ar išregistravimas Aprašymas
Pažymos dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas Aprašymas
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas Aprašymas
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui gyvūnams, gyvuliams hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas. Aprašymas
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas Aprašymas Užsakyti
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas Aprašymas
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą Aprašymas
Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliuliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas Aprašymas
Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas Aprašymas
Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimas Aprašymas
Leidimo laidoti seniūnijos kapinėse išdavimas Aprašymas
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas Aprašymas
Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi Aprašymas
Leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimas Aprašymas
Leidimų išdavimas medžiams kirsti Aprašymas
Leidimas suteikiantis teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr.531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ Aprašymas Užsakyti
Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu Aprašymas Užsakyti

Vienkartinių licencijų pagal licencijų rūšis (toliau-licencija) išdavimas:

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Aprašymas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų,

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas

Aprašymas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento patikslinimas.

Aprašymas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento dublikato išdavimas.

Aprašymas
Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau - licencija) galiojimo panaikinimas įmonės prašymu. Aprašymas
Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau - licencija) galiojimo sustabdymo panaikinimas. Aprašymas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento papildymas.

Aprašymas

Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas;

Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas.

Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas. Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas pagal juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką panaikinti licencijos galiojimą Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gamininiais patikslinimas. Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas. Aprašymas
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Naujagimio gimimo registravimas Aprašymas

Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas. Aprašymas

Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Aprašymas

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo.

Aprašymas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas Aprašymas
Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas. Aprašymas
Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas Aprašymas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Aprašymas
Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas. Aprašymas
Naujagimio gimimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Tėvystės pripažinimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Mirties registravimas Aprašymas Užsakyti
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Santuokos nutraukimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Įvaikinimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Aprašymas
Vardo, pavardės keitimo registravimas Aprašymas
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas Aprašymas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti