Visos paslaugos

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas Aprašymas
Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS Aprašymas
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas Aprašymas
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas. Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas, duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas Aprašymas
Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui, partnerio įregistravimas ar išregistravimas Aprašymas
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu(EDV) išdavimas. Aprašymas
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas Aprašymas
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas Aprašymas
Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas. Aprašymas
Ūkininko ūkio įregistravimas/ išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas Aprašymas
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą Aprašymas
Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliuliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas Aprašymas
Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas Aprašymas
Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimas Aprašymas
Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas Aprašymas
Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi Aprašymas
Leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimas Aprašymas
Leidimų išdavimas medžiams kirsti Aprašymas
Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu Aprašymas Užsakyti

Vienkartinių licencijų pagal licencijų rūšis (toliau-licencija) išdavimas:

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Aprašymas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų,

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas

Aprašymas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento patikslinimas.

Aprašymas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento dublikato išdavimas.

Aprašymas
Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau - licencija) galiojimo panaikinimas įmonės prašymu. Aprašymas
Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau - licencija) galiojimo sustabdymo panaikinimas. Aprašymas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento papildymas.

Aprašymas

Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas;

Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas.

Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas. Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas pagal juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką panaikinti licencijos galiojimą Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gamininiais patikslinimas. Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas. Aprašymas
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Naujagimio gimimo registravimas Aprašymas
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas. Aprašymas
Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas Aprašymas Užsakyti

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo.

Aprašymas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas Aprašymas
Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas. Aprašymas
Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas Aprašymas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Aprašymas
Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas. Aprašymas
Naujagimio gimimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Tėvystės pripažinimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Mirties registravimas Aprašymas Užsakyti
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Santuokos nutraukimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Įvaikinimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Aprašymas
Vardo, pavardės keitimo registravimas Aprašymas
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas Aprašymas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Mokesčio lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto suteikimas Aprašymas Užsakyti
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas. Aprašymas Užsakyti
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija. Aprašymas
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas. Aprašymas
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas. Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Aprašymas
Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas Aprašymas
Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas. Aprašymas
Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas Aprašymas
Pažymos juridiniams faktams patvirtinti išdavimas Aprašymas
Notarinių veiksmų atlikimas Aprašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas. Aprašymas
Priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas Aprašymas Užsakyti
Socialinės pašalpos skyrimas Aprašymas Užsakyti
Vienkartinės socialinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimas Aprašymas
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas Aprašymas Užsakyti
vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui dokumentų priėmimas Aprašymas Užsakyti
Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas Aprašymas Užsakyti
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas Aprašymas Užsakyti
Globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas Aprašymas Užsakyti
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas Aprašymas
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas Aprašymas Užsakyti
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas Aprašymas Užsakyti
Teisės į paramą mokinio reikmenims nustatymas Aprašymas Užsakyti
Teisės į mokinių nemokamą maitinimą nustatymas Aprašymas Užsakyti
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims bei vaikams su sunkia negalia asmens namuose Aprašymas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, vaikams Aprašymas
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų skyrimas socialinės rizikos asmenims Aprašymas
Pagalbos į namus paslaugų skyrimas vienišiems, senyvo amžiaus, vaikams, neįgaliems asmenims Aprašymas
Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims skyrimas Aprašymas
Buities tyrimo sąlygų patikrinimas asmenų namuose ir buities tyrimo aktų surašymas. Aprašymas
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę, išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas Aprašymas
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas Aprašymas
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Valstybės parama būstui įsigyti Aprašymas Užsakyti
Leidimo laidoti išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas Aprašymas
Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas Aprašymas Užsakyti
Prašymo pateikimas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojusiam asmeniui Aprašymas Užsakyti
Laidojimo pašalpos Aprašymas Užsakyti
Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Aprašymas
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas Aprašymas
Vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – karimas savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo, tardymo ar kalinimo metu, žuvusių, mirusių šeimoms skyrimas ir vienkartinės pašalpos jiems laidoti skyrimas Aprašymas
Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas Aprašymas
Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje skyrimas ir mokėjimas Aprašymas
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas Aprašymas Užsakyti
Išmokos įvaikinus vaikui skyrimas Aprašymas Užsakyti
Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas Aprašymas
Išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas Aprašymas
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas Aprašymas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo socialinę riziką patiriančioms šeimoms Aprašymas
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia institucijoje Aprašymas
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia Aprašymas
Asmeninio asistento paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia Aprašymas
Prašymų pateikimas dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusiems vaikams, suaugusiems asmenims Aprašymas
Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems asmenims, suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims Aprašymas
Būsto pritaikymas neįgaliesiems Aprašymas
Prašymų pateikimas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką Aprašymas
Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti budinčiu globotoju Aprašymas
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu Aprašymas
Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu Aprašymas
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas Aprašymas
Dokumentų, patvirtinančių moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas/teikimas Aprašymas
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas Aprašymas
Valstybės parama būstui išsinuomoti Aprašymas Užsakyti
Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms Aprašymas Užsakyti
Įtraukimas į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą Aprašymas Užsakyti
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo stovėti kelio ženklo „P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas. Aprašymas Užsakyti
Pažymos gyvenamosios vietos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą Aprašymas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas Aprašymas
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti