Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas. Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas. Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Aprašymas
Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas. Aprašymas
Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas Aprašymas
Pažymos juridiniams faktams patvirtinti išdavimas Aprašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas. Aprašymas
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę, išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas Aprašymas
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas Aprašymas
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Valstybės parama būstui įsigyti Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas Aprašymas
Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas Aprašymas
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Pažymos gyvenamosios vietos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą Aprašymas