Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė

Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS Aprašymas
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas Aprašymas
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas ar išregistravimas Aprašymas Užsakyti
Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas Aprašymas
Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui, partnerio įregistravimas ar išregistravimas Aprašymas
Pažymos dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui gyvūnams, gyvuliams hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas. Aprašymas
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas Aprašymas
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas Aprašymas
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas Aprašymas
Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas Aprašymas
Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliuliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones Aprašymas
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas Aprašymas
Leidimų išdavimas medžiams kirsti Aprašymas
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas Aprašymas

Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Aprašymas Užsakyti