Norint gauti pažymą

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo Aprašymas Užsakyti
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas Aprašymas
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas. Aprašymas
Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas Aprašymas
Pažymos juridiniams faktams patvirtinti išdavimas Aprašymas
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas. Aprašymas
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Valstybės parama būstui įsigyti Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas Aprašymas
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos gyvenamosios vietos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas Aprašymas