Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas

   Kodas: PAS3020
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Išmoka mokama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo (įtėvio) ar motinos (įmotės) tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas (įtėvis), ir motina (įmotė), išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui dydis nedidinamas.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas:

vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;

globojamam vaikui.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 kalendorinių dienių

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas gauti išmoką.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

5. Kiti dokumentai (vaiko gimimo liudijimas). Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.