vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui dokumentų priėmimas

   Kodas: PAS37688
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka;

Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos, vaiko globėjui – per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks 1,5 metų, jei vienkartinė išmoka už šį vaiką ankščiau nebuvo išmokėta, įvaikinus vaiką, per 12 mėnesių nuo įvaikinimo dienos.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas (pildomas seniūnijoje);

2. Tėvų (įtėvių) asmens tapatybės dokumentai;

3. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;

4. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas;

5. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo;

6. Banko sąskaitos numeris;

7. Kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

2. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

3. Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-3A): Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo; 4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).