Vienkartinės socialinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimas

   Kodas: PAS37694
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Vienkartinė pašalpa skiriama Šakių rajono savivaldybės gyventojams, kurie dėl objektyvių priežasčių (gaisro, sunkios ligos, operacijos, traumos ir kt. atvejais) neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius.

Vienkartinė pašalpa skiriama įvertinus šeimos gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas bei atsižvelgiant į priežastį, dėl kurios kreipiamasi vienkartinės pašalpos.

Pašalpos skiriamos Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos rekomendacijas.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

1. prašymas (pildomas Socialinės paramos skyriuje ar seniūnijoje);

2. asmens tapatybės dokumentai;

3. pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;

4. pažymos apie darbingų šeimos narių pajamas už tris paskutinius mėnesius;

5. gydymo įstaigų patvirtinantys dokumentai apie atliktą operaciją arba gydymą, arba gydytojo receptai;

6. pažyma iš įkalinimo įstaigos;

7. pažyma iš Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos patvirtinanti gaisro faktą;

8. buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas;

9. pažymos iš elektros, vandens, šilumos tiekimo įstaigų;

10. banko sąskaitos numeris;

11. kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmenys (šeimos) dėl vienkartinės socialinės paramos kreipiasi į Šakių rajono savivaldybės administracijos teritorinius padalinius – seniūnijas, kurių teritorijose gyvena arba deklaruoja gyvenamąją vietą, ar Socialinės paramos skyrių. Užpildo prašymą ir pateikia reikalingus dokumentus.