Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose išdavimas.

   Kodas: PAS37971
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Seniūnija leidimą atlikti žemės kasinėjimo darbus seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijoje išduoda Asmenims arba fiziniam asmeniui, kai atliekami darbai jai priskirtoje teritorijoje. Asmuo, atvykęs į seniūniją, pateikia prašymą raštu, galiojantį asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).

Pagal pateiktą prašymą ir patikrinus kitus dokumentus asmeniui išduodamas nustatytos formos leidimas atlikti žemės kasinėjimo darbus.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas. (prašymo forma)

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Suderinimo su suinteresuotomis įstaigomis dokumentai

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą ir kitus pateiktus dokumentus, išrašomas ir išduodamas leidimas atlikti žemės kasinėjimo darbus.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išduodamas leidimas laidoti. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba el.paštu.