Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas

   Kodas: PAS37970
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pateikus rašytinį prašymą, išduodamas sutikimas asmeniui, pageidaujančiam ekshumuoti/ perkelti žmogaus palaikus iš seniūnijos prižiūrimų kapinių į kitą vietovę arba iš vienos kapavietės į kitą.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Medicininis mirties liudijimas ar kitas dokumentas, liudijantis mirties faktą, kremacijos dokumentai (kai mirusio palaikai kremuoti) . Pareiškėjo giminystės ryšį su palaidotu žmogumi patvirtinantys dokumentai. Artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) rašytinis sutikimas perlaidoti žmogaus palaikus. Kapavietės prižiūrėtojo rašytinis sutikimas dėl perlaidojimo. Leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus, nustatyta tvarka išduotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (kai ekshumuojami žmogaus palaikai, nepraėjus kapo ramybės laikotarpiui) arba prokuroro nurodymas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Pateikiamas prašymas, kuriame nurodoma: 1. Pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas; 2. Vardas ir pavardė asmens, kurio palaikus norima perlaidoti, giminystės ryšys, asmens kodas ir mirties data; 3. Kapinių pavadinimas iš kurių norima perlaidoti, kvartalo Nr. palaikų ekshumacijos (iškasimo) data; 4. Palaikų palaidojimo vietovė, kur perkeliami palaikai. Patikrinus informaciją, bei pateiktus dokumentus, priimamas atitinkamas sprendimas – sutikimas leisi ekshumuoti palaikus išduodamas arba neišduodamas. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.