Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

   Kodas: PAS37980
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Skundą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvardinti viešojo Savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

Skundą ar prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiuntus registruotu laišku.

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją arba išsiunčiamas registruotu laišku.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmeniui atvykus į seniūniją arba teikiant skundą ar prašymą registruotu laišku:

  1. 1. Skundą ar prašymą.
  2. 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas įprastu paštu – jo kopiją).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas pateikia skundą ar prašymą atvykęs į atsitinkamą savivaldybės administracijos seniūniją arba registruotu laišku. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja skundą ar prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti skundą ar prašymą, arba atmeta skundą ar prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl skundo ar prašymo papildymo; Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas skunde ar prašyme nurodytu pasirinktu būdu