Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

   Kodas: PAS37959
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pažymas apie asmens paskutiniąją gyvenamąją vietą seniūnija išduoda fiziniams asmenims, kurių mirusieji artimieji buvo deklaravę gyvenamąją vietą tos seniūnijos teritorijoje.

Pažyma išduodama per 3 mėnesius nuo asmens mirimo datos. Praleidus šį terminą mirusio asmens šeimos narys ar kitas asmuo, turintis įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytą teisę, turi kreiptis į Gyventojų registro klientų aptarnavimo padalinį VĮ Registrų centras.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

Dėl gyvenamosios vietos pažymos išdavimo pateikia: Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę; Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai pažymos prašo asmens globėjas ar kitas asmuo, kuris pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo juo rūpintis ar jam atstovauti); Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą, atvykęs į seniūniją arba registruoti laišku ar raštu. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkianti prašymą arba atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Paslaugos gavėjui pažyma apie mirudio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama atvykus į seniūniją arba registruoti laišku.