Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

   Kodas: PAS37960
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (toliau pažyma) išduodama kai asmuo yra laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą.

Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu.

Jeigu asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, kreipiasi dėl pažymos į deklaravimo įstaigą, jis pateikia raštišką prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

Dėl gyvenamosios vietos pažymos išdavimo pateikia: Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę; Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai pažymos prašo asmens globėjas ar kitas asmuo, kuris pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo juo rūpintis ar jam atstovauti)

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į seniūniją arba registruotu laišku. 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. 3. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama atvykus į seniūniją arba registruotu laišku.Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Jeigu asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, kreipiasi dėl pažymos į deklaravimo įstaigą, jis pateikia raštišką prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą