Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas.

   Kodas: PAS37948
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teikiamos naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga) ir savivaldybės Topografinių duomenų administravimo sistemą topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninės paslaugos. Vykdytojui perduodami Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus turimi archyviniai topografiniai (skaitmeniniai) duomenys ir priimami, tikrinami bei integruojami naudojantis TOPD paslauga bei Topografinių duomenų administravimo sistemą vykdytojų parengti (atnaujinti) topografiniai erdviniai duomenys.

Paslaugos teikimo trukmė: 12 darbo dienų.

Reikalingi dokumentai

Vykdytojas, atliekantis geodezinius darbus Šakių r. sav. teritorijoje, jungiasi prie TOPD paslaugos Lietuvos erdvinės informacijos portalo interneto puslapyje geoportal.lt su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu gautu iš VĮ „Gis-centras“. Užpildo prašymą dėl darbo leidimo ir archyvinės topografinės medžiagos gavimo. Nurodo darbo adresą ir darbo ribą „2810“ sluoksnyje „dwg“ formatu, nurodo tyrinėjamos teritorijos planšeto nomenklatūrą, bei geodezininko pažymėjimo Nr.

Pastabos

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

1. Dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

2. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

3. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas priima vykdytojų prašymus gautus per TOPD su planuojamų atlikti geodezinių darbų ribomis „2810“ sluoksnyje „dwg“ formatu.

4. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas išrenka pagal pateiktą ribą archyvinius topografinius (skaitmeninius) duomenis iš Topografinių duomenų administravimo sistemos, išsaugo juos į failą (us) „dwg“ formatu. Persiunčia vykdytojui failą (us) su skaitmeniniais planuojamos teritorijos duomenimis per TOPD sistemą arba elektroniniu paštu.

5. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas priima ir derina topografinius darbus suteikdamas atliktam darbui unikalų Nr. naudodamasis TOPD paslauga bei Topografinių planų administravimo sistema.

6. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas perduoda vykdytojui per TOPD atliktų darbų unikalų Nr. Teritorijų ribos ir jų planų unikalūs numeriai viešai skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portalo TOPD paslaugos žemėlapyje.

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį

https://www.geoportal.lt