Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Civilinės metrikacijos įstaiga asmens pageidavimu išduoda teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kopiją. Asmenys, norintys gauti civilinės būklės aktų įrašų išrašą, kopiją kreipiasi į pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą. Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau. Taip pat išduodami civilinės būklės aktų įrašų išrašai įvairiomis kalbomis pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. 1976 m. rugsėjo 8 d.Vienos Konvenciją ir daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191. Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS interneto adresu https://mepis.registrucentras.lt, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

Paslaugos teikimo trukmė:

20 d. d.

Jei duomenys yra VĮ Registrų centro duomenų bazėje, pateikus prašymą, įrašą liudijantis išrašas, kopija išduodamas tą pačią dieną

Reikalingi dokumentai

1. Asmens prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3.Atstovo asmens tapatybės dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

Pastabos

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Atlyginimas už paslaugą mokamas ne paslaugos teikimo vietoje.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmonės kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB „Swedbank”

Sąskaita: LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52884

Mokėjimo paskirtis: valstybės rinkliava

Teikiamos paslaugos suteikimo kaina: 2,90 EUR

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išduodamas civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas, kopija.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išduodamas civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas, kopija. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt).