Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo civilinės metrikacijos įstaiga asmens, kurio civilinės būklės aktas sudarytas, prašymu, suinteresuoto asmens prašymu arba savo iniciatyva.

Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas, kai:

1. paaiškėja, kad tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat įrašas ar buvo įrašytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas;

2. paaiškėja, kad santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties;

3. įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo;

4. panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis.

Neišlikę civilinės būklės aktų įrašai yra atkuriami.

Civilinės būklės aktų įrašai taisomi, kai:

1. civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta;

2. buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti.

Civilinės būklės aktų įrašai keičiami ar papildomi, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvistinantis dokumentas.

Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS interneto adresu https://mepis.registrucentras.lt, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3.Atstovo asmens tapatybės dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

4. Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas.

5. Civilinės metrikacijos įstaiga dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas atkuriamas, jeigu asmuo negali jų pateikti, gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo.

Pastabos

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Atlyginimas už paslaugą mokamas ne paslaugos teikimo vietoje.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmonės kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB „Swedbank”

Sąskaita: LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52884

Mokėjimo paskirtis: valstybės rinkliava

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą dėl:

1. civilinės būklės akto įrašo anuliavimo - įrašas anuliuojamas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui;

2. civilinės būklės akto įrašo atkūrimo - atkuriamas civilinės būklės akto įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant;

3. civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo – sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą dėl:

1. civilinės būklės akto įrašo anuliavimo - įrašas anuliuojamas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui;

2. civilinės būklės akto įrašo atkūrimo - atkuriamas civilinės būklės akto įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant;

3. civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo – sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt).