Vardo, pavardės keitimo registravimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Nustatytos formos prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę pareiškėjas gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai. Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose. Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS interneto adresu https://mepis.registrucentras.lt, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

Paslaugos teikimo trukmė:

Kai Teisingumo ministerijos leidimas nėra reikalingas – 20 d. d.

Kai reikia gauti Teisingumo ministerijos leidimą – 2 mėnesiai.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Atstovo asmens tapatybės dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

4. Pareiškėjo, dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą, pavardę.

5. Kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam suėję 10 metų, rašytinis sutikimas, keičiant pavardę asmeniui iki 16 m.

Pastabos

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Atlyginimas už paslaugą mokamas ne paslaugos teikimo vietoje.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmonės kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB „Swedbank”

Sąskaita: LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52884

Mokėjimo paskirtis: valstybės rinkliava

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą dėl vardo, pavardės keitimo, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo Išnagrinėjus prašymą dėl vardo, pavardės keitimo, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt).