Įvaikinimo registravimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Civilinės metrikacijos įstaiga įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu arba asmuo pats pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą. Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sitemoje MEPIS interneto adresu https://mepis.registrucentras.lt, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jei asmuo įsiteisėjusį teismo sprendimą pateikia pats.

2. Įvaikinimas registruojamas remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu (įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai perduodami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba asmuo pateikia pats).

Pastabos

Paslaugos inicijavimo forma

Įsiteisėjęs teismo sprendimas, perduodamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba asmuo pats pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl įvaikinimo ar įsiteisėjęs teismo sprendimas perduodamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą ir kitus privalomus dokumentus. Gimimo įraše pakeičiami duomenys apie vaiką ir jo tėvus, sudaromas CBAĮ pakeitimo ar papildymo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, gimimo įraše pakeičiami duomenys apie vaiką ir jo tėvus, sudaromas CBAĮ pakeitimo ar papildymo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt).