Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Civilinės metrikacijos įstaiga išduoda teisingumo ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, šiems asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje:

1. Lietuvos Respublikos piliečiams;

2. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje.

Asmeniui pageidaujant išduodama pažymos daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191.

Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS interneto adresu https://mepis.registrucentras.lt, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu asmuo kreipiasi pats.

2. Jei duomenų apie norinčius susituokti ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: nepilnamečių vaikų gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

Pastabos

Paslaugos inicijavimo forma

Pildomas prašymas

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys

Atlyginimas už paslaugą mokamas ne paslaugos teikimo vietoje.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmonės kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB „Swedbank”

Sąskaita: LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52884

Mokėjimo paskirtis: valstybės rinkliava

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išduodama pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu pasirinktu būdu.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/elektronines-paslaugos) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Priėmus sprendimą patenkinti prašymą išduodama pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.

5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją arba prisijungęs prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS.