Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti, o jų nesant - jaunavedžių pasirinktose vietose, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Prašymą suteikti paslaugą asmenys pateikia asmeniškai atvykę į skyrių. Prašymai patikrinti norinčių susituokti duomenis, prieš paduodant prašymą įregistruoti santuoką, pateikiami prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas asmeniui pateikiamas atvykus į instituciją arba elektroniniu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė:

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos suteikimo trukmė

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas norinčių susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims, turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos.

Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos suteikimo trukmė

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas norinčių susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims, turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos.

Reikalingi dokumentai

Asmeniškai paduodant prašymą įregistruoti santuoką, pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

2. Prašymas.

3. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus. Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių, išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip.

Pastabos

Paslaugos inicijavimo forma

Pildomas prašymas

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys

Atlyginimas už paslaugą mokamas ne paslaugos teikimo vietoje.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmonės kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB „Swedbank”

Sąskaita: LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52884

Mokėjimo paskirtis: valstybės rinkliava

20 EUR (civilinės metrikacijos įstaigos patalpose)

60 EUR (ne civilinės metrikacijos įstaigos patalpose)

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, paskiriama santuokos registravimo data ir vieta, jei santuoka registruojama jaunavedžių pasirinktoje vietoje.

Įregistravus santuoką, sudaromas civilinės būklės akto įrašas, kurio duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/elektronines-paslaugos) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Priėmus sprendimą patenkinti prašymą paslaugos gavėjas informuojamas, kad turi į skyrių atvykti asmeniškai.