Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslaugos tikslas – įtraukti į apskaitą bažnyčioje susituokusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, santuoką. Lietuvos Respublikos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Įtraukiant į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka po 2001 m. liepos 1 d. sudarytą santuoką, jeigu apie ją civilinės metrikacijos įstaigai pranešta per dešimt dienų po santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos dokumente) nurodyta santuokos data. Jeigu per šį terminą pranešimas nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą santuoką civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasi pateiktu religinės bendruomenės ar bendrijos pranešimu apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Ši paslauga apima santuokos įregistravimo įrašo sudarymą. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu asmuo kreipiasi pats.

2. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos dokumentas.

3. Bažnyčios (konfesijos), išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas.

4. Jei sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis, pateikiama jos asmens tapatybės dokumento kopija ir jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Pastabos

Paslaugos inicijavimo forma

Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas asmuo per 10 dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka pateikia santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą. Prašymas, jeigu asmuo kreipiasi pats.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka pateikia santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą arba įregistruoti santuoką, arba informuoja religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotą (įpareigotą) asmenį dėl pranešimo papildymo.

3. Priėmus sprendimą įregistruoti santuoką sudaromas civilinės būklės akto įrašas, kurio duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu pasirinktu būdu.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/elektronines-paslaugos) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Priėmus sprendimą patenkinti prašymą sudaromas civilinės būklės akto įrašas, kurio duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos gyventojų registrui

5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją arba prisijungęs prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS.