Mirties registravimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo ar laivo kapitono Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka sudarytu mirties aktu. Mirtis registruojama sudarant mirties įrašą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu. Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS interneto adresu https://mepis.registrucentras.lt, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas medicininis mirties liudijimas (asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininį mirties liudijimą perduoda Civilinės metrikacijos įstaigai elektroninėmis ryšių priemonėmis).

2. Įsiteisėjęs teismo sprendimas paskelbti asmenį mirusiu.

3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei asmuo įsiteisėjusį teismo sprendimą pateikia pats.

Pastabos

Paslaugos inicijavimo forma

Sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas medicininis mirties liudijimas, įsiteisėjęs teismo sprendimas arba laivo kapitono Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka sudarytas mirties aktas.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas medicininis mirties liudijimas perduodamas elektroninėmis ryšių priemonėmis arba paslaugos gavėjas pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl asmens paskelbimo mirusiu ar įsiteisėjęs teismo sprendimas perduodamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą ir kitus privalomus dokumentus. Sudaromas mirties įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o mirties įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, sudaromas mirties įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o mirties įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt).