Tėvystės pripažinimo registravimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS interneto adresu https://mepis.registrucentras.lt, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

2. Notaro patvirtintas vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl

tėvystės pripažinimo ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (dokumentai perduodami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą).

3. Kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, išduotas gimimo dokumentas.

4. Jei vaiko gimimas neįregistruotas – sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymėjimą perduoda skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

Pastabos

Paslaugos inicijavimo forma

Notaro patvirtintas vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (dokumentai perduodami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą) arba asmuo dokumentus pateikia pats.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas pateikia notaro patvirtintą vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendrą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo arba notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo perduodamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą ir kitus privalomus dokumentus. Jei naujagimio gimimas neįregistruotas – sudaromas gimimo įrašas. Jei vaiko gimimas įregistruotas – įrašomi duomenys apie tėvą, sudaromas CBAĮ pakeitimo ar papildymo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, jei naujagimio gimimas neįregistruotas – sudaromas gimimo įrašas. Jei vaiko gimimas įregistruotas – įrašomi duomenys apie tėvą, sudaromas CBAĮ pakeitimo ar papildymo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt).