Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Purškiant žydinčius pasėlius augalų apsaugos priemonėmis, privalu apie tai pranešti bitininkams. Beicais beicuotas vasarinių rapsų sėklas, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (ŽŪIKVC) būtina informuoti ir apie ketinimus sėti. Ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas, reikia pranešti planuojamo žydinčių augalų purškimo ar rapsų sėjos datą bei laiką (pradžią ir pabaigą), tikslią sklypo vietą, augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą, nurodant ūkininko vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį.

Paslaugos teikimo trukmė: 2 d. d.

Reikalingi dokumentai

Žodiškai praneša planuojamo žydinčių augalų purškimo ar rapsų sėjos datą bei laiką (pradžią ir pabaigą), tikslią sklypo vietą, augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą, nurodant ūkininko vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį.

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos - Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt