Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tikslas – savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau - TPDR), išrašo parengimas apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą. Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai įsigalioja kitą dieną nuo šio teritorijų planavimo dokumento įregistravimo TPDR.

Paslaugos teikimo trukmė: 14 d. d.

Reikalingi dokumentai

Prašymas bei patvirtinto teritorijų planavimo dokumento skaitmeniniai duomenys perduodami iš TPDRIS (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos).

Prašymas pildomas LRTPDRIS priemonėmis.

Pastabos

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, sudaromas vaiko gimimo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS registrų centro.