Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pagal pateiktus fizinių ir juridinių asmenų prašymus permokos grąžinamos į asmenines sąskaitas arba užskaitomos į vėlesnius mokestinius laikotarpius.

1. Paslaugos gavėjas savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą prašymą.

2. Savivaldybės administracijos direktorius dokumentų valdymo sistemoje prašymą nukreipia savivaldybės atsakingam darbuotojui.

3. Savivaldybės atsakingas darbuotojas, susipažinęs su pateiktais dokumentais, pateikia informaciją apie susidariusią permoką.

4. Permoka grąžinama į prašyme nurodytą banko sąskaitą arba užskaitoma kitam mokestiniam laikotarpiui.

Prašymai permokoms grąžinti priimami ir tenkinami, jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip prieš penkerius kalendorinius metus.

Paslaugos teikimo trukmė:

Reikalingi dokumentai

Pateikti užpildytą prašymą.

Atsakingų asmenų patvirtintą neteisingai atlikto mokėjimo pavedimo kopiją.

Paslaugos inicijavimo forma

Pastabos

Paslauga teikiama įstaigoje arba paštu