Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pagal pateiktus fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduodamos pažymos apie sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį.

1. Paslaugos gavėjas savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą prašymą.

2. Savivaldybės administracijos direktorius dokumentų valdymo sistemoje prašymą nukreipia savivaldybės atsakingam darbuotojui.

3. Savivaldybės atsakingas darbuotojas, susipažinęs su pateiktais dokumentais, parengia pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą

Paslaugos teikimo trukmė:

Paslauga suteikiama iš karto

Reikalingi dokumentai

Pateikti užpildytą prašymą.

Paslaugos inicijavimo forma

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą prašymą.

2. Savivaldybės administracijos direktorius dokumentų valdymo sistemoje prašymą nukreipia savivaldybės atsakingam darbuotojui.

3. Savivaldybės atsakingas darbuotojas, susipažinęs su pateiktais dokumentais, parengia pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.

Paslauga teikiama įstaigoje arba paštu