Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

   Kodas: PAS3148
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems deklaruoti: kad traktorius, savaeigė ir žemės ūkio mašina ir jų priekaba yra parduota ar kitu teisiniu pagrindu perleista kitam savininkui, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

Priemonės savininkas arba jo įgaliotas asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją, kai priemonė parduodama ar kitu teisiniu pagrindu perleidžiama fiziniam ar juridiniam asmeniui gyvenančiam Lietuvos Respublikoje.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Reikalingi dokumentai

Asmuo, norintis deklaruoti (pranešti) apie parduotą traktorių (kitą registruotą priemonę) Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam traktorių registravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus: - Pranešimą apie parduotą traktorių ,kitą priemonę: pranešimą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekantis registro tvarkymo darbus, o pranešimą pasirašo traktoriaus ar kitos priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo; - Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą :pasą, asmens tapatybės kortelę: kopija nesaugoma; - Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktoriaus pardavimą deklaruoja savininko atstovas. Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu ir antspaudu; - Pardavimą patvirtinantį dokumentą;