Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Raštu adresu Šakiai, Bažnyčios g. 4 ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, www.sakiai.lt, savivaldybe@sakiai.lt arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia prašymą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinamo.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas:

Licencijos turėtojas pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu buvo licencijos turėtojo prašymu sustabdytas licencijos galiojimas;

per savivaldybės administracijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą savivaldybės administracijai;

po veiklos sustabdymo atnaujino veiklą ir pranešė apie tai savivaldybės administracijai.

Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimą atlieka rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis, naudojantis Licencijų informacine sistema.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, nurodoma licencijos galiojimo panaikinimo priežastis.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti licencijas).

Teisės aktai

Pastabos

Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.