Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Jeigu prarandamas ar sugadinamas popierinės formos licencijos originalas, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pageidavimu jam gali būti išduotas licencijos dublikatas:

1. Paslaugų teikėjas, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus.

2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licencijos dublikatą, ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus.

3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licencijos dublikatą.

5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos dublikatą).

6. Licencijos dublikatą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduoda rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis.

Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje išduoti licencijos dublikatą nurodytu būdu. Dublikatui prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos.

Paslaugos teikimo trukmė: 5 d. d.

Reikalingi dokumentai

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licencijos dublikatą, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt), elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikia:

1. Paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:

juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;

prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre

3. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už licencijos dublikatą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos dublikatą).

Teisės aktai

Pastabos

Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.