Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas;

Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Licencija išduodama kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiui.

1. Paslaugų teikėjas, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus;

2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus;

3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

4. Siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija (išskyrus vienkartines licencijas), institucija raštu (elektroninėmis priemonėmis) kreipiasi į:

Informatikos ir ryšių departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos;

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;

Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (duomenų bazėje elektroninėmis priemonėmis patikrinama informacija, ar įmonei išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi, prašant pateikti informaciją, ar įmonei yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių laikymą, gabenimą ar pardavimą);

Valstybinę mokesčių inspekciją;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

5. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją;

6. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

7. Kompetentinga institucija išduoda licenciją.

8. Licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis. Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas, laivo, orlaivio, traukinio pavadinimas ir registravimo numeris), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį apie licencijos prašytojui teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą.

4. Dokumentą patvirtinantį nekilnojamojo turto registre pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą.

5. Siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija (išskyrus vienkartines licencijas), institucija raštu (elektroninėmis priemonėmis) kreipiasi į:

Informatikos ir ryšių departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos;

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;

Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (duomenų bazėje elektroninėmis priemonėmis patikrinama informacija, ar įmonei išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi, prašant pateikti informaciją, ar įmonei yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių laikymą, gabenimą ar pardavimą);

Valstybinę mokesčių inspekciją;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

6. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

7. Jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus. Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus.

Teisės aktai