Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento papildymas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento papildymas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildoma, jeigu licencijos turėtojas pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencijos turėtojas licenciją išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti paraišką ir nurodytus dokumentus.

Licencija papildoma, ne vėliau kaip per 15 dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildo rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis. Licencija papildoma naudojantis Licencijų informacine sistema.

1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus licencijai papildyti;

2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką licencijai papildyti, patikrina pateiktus dokumentus;

3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, įregistravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

4. Kompetentinga institucija priima sprendimą papildyti licenciją;

5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

6. Kompetentinga institucija išduoda papildytą licenciją.

Paslaugos teikimo trukmė: 15 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:/

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, kokius duomenis prašoma patikslinti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti licencijas).

4. Dokumentą patvirtinantį apie licencijos prašytojui teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą.

5. Dokumentą patvirtinantį nekilnojamojo turto registre pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą.

6. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už licencijos patikslinimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas iki paslaugos suteikimo).

Teisės aktai

Pastabos

Licencija papildoma, ne vėliau kaip per 15 dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.