Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau - licencija) galiojimo sustabdymo panaikinimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinamas, jeigu:

1) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per savivaldybės administracijos nustatytą terminą pašalinę nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai rajono savivaldybės administracijai;

2) savivaldybės administracija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą (kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas dėl įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo už nustatytus pažeidimus;

3) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal pateiktą jos prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas toje alkoholinių gėrimų prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais) ir atnaujinę licencijoje nurodytą veiklą, praneša apie tai savivaldybės administracijai.

Licencijos turėtojas, norintis panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai adresu Šakiai, Bažnyčios g. 4 pateikia paraišką.

Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimą atlieka rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis naudojantis Licencijų informacine sistema.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, nurodomi nustatytų pažeidimų pašalinimai arba terminas nuo kurio įmonė atnaujina licencijoje nurodytą veiklą.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti licencijas).

4. Dokumentą patvirtinantį apie licencijos prašytojui teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą.

5. Dokumentą patvirtinantį nekilnojamojo turto registre pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą.

Užpildytą paraišką ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai įmonės vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

Teisės aktai

Pastabos

Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.