Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau - licencija) galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, arba įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigdama veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

Licencijos turėtojas, norintis panaikinti licencijos galiojimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, www.sakiai.lt, savivaldybe@sakiai.lt elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai adresu Šakiai, Bažnyčios g. 4 pateikia paraišką.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, nurodoma licencijos galiojimo panaikinimo priežastis.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti licencijas).

Teisės aktai

Pastabos

Sprendimas dėl licencijos galiojimo panaikinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.