Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento dublikato išdavimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento dublikato išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Praradusiems ar sugadinusiems popierinę licenciją licencijos turėtojams, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai licenciją išduodančiai institucijai pateikusiems paraišką išduoti popierinės licencijos dublikatą, licenciją išduodanti institucija išduoda popierinės licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Sprendimą dėl popierinės licencijos dublikato išdavimo licenciją išduodanti institucija priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Licencijos dublikatas išduodamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos išduoti dublikatui. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Dublikatui prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos.

1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus licencijos dublikatui gauti;

2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licencijos dublikatą, patikrina pateiktus dokumentus;

3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, įregistravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licencijos dublikatą;

5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

6. Kompetentinga institucija išduoda licencijos dublikatą.

Paslaugos teikimo trukmė: 5 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuota paraiška. Paraiškoje licencijos turėtojas nurodo šiuos duomenis: licencijos turėtojo rekvizitus, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą, ir kokiu būdu jis norėtų jį gauti.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį apie licencijos prašytojui teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą.

4. Dokumentą patvirtinantį nekilnojamojo turto registre pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą.

5. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už licencijos dublikatą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos dublikatą).

Teisės aktai

Pastabos

Licencijos dublikatas išduodamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.