Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento patikslinimas.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento patikslinimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, licenciją išdavusiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai pateikia motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, kokius duomenis prašoma patikslinti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Licencija patikslinama, kai licencijos turėtojas keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys.

Licencija patikslinama, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslina rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis. Licencija patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema.

1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus licencijai patikslinti;

2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką licencijai patikslinti, patikrina pateiktus dokumentus;

3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, įregistravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

4. Kompetentinga institucija priima sprendimą patikslinti licenciją;

5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

6. Kompetentinga institucija išduoda patikslintą licenciją.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, kokius duomenis prašoma patikslinti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti licencijas).

4. Dokumentą patvirtinantį apie licencijos prašytojui teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą.

5. Dokumentą patvirtinantį nekilnojamojo turto registre pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą.

6. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už licencijos patikslinimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas iki paslaugos suteikimo).

7. Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris) Šakių rajono savivaldybės administracijos priimamamasis (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt)

Teisės aktai

Pastabos

Licencija patikslinama, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.