Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų,

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Siekdami nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių licencijos raštu prašytojui negalėtų būti išduota licencija savivaldybės administracija (elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į institucijas ir išsiaiškina:

1. Įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

2. Pastato, patalpų, iš kurio bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniai gėrimais ir (ar) kuriame šie gėrimai bus laikomi registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras.lt);

3. Įmonei išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (www.vmvt.lt).

4. Informacija iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nebuvo įmonės steigėjams, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės steigėjas ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, steigėjai ar vadovai.

5. Informacija iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (www.sodra.lt) gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

6. Informacija iš teritorinės muitinės (www.cust.lt) (kai įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje) ar įmonė vykdo įsipareigojimus muitinei, ar nebuvo įmonės steigėjams, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės steigėjas ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, steigėjai ar vadovai.

7. Informaciją iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) ar nebuvo įmonės steigėjams, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės steigėjas ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, steigėjai ar vadovai.

8. Informacija iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (www.vmvt.lt) ar nebuvo įmonės steigėjams, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės steigėjas ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, steigėjai ar vadovai.

9. Informacija iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento administracijos padalinio http://ntakd.lrv.lt/ (toliau – Departamentas) gaunama informacija, ar nebuvo įmonės steigėjams, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės steigėjas ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, steigėjai ar vadovai.

10. Informacija iš Lietuvos saugios laivybos administracijos ,ar laivas, kuriame prašytojas numato prekiauti alkoholiniais gėrimais, yra įregistruotas Lietuvos respublikos jūrų laivų registre arba Lietuvos Respublikos vidaus vandenų registre.

11. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

12. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis. Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas, laivo, orlaivio, traukinio pavadinimas ir registravimo numeris), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį apie licencijos prašytojui teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą.

4. Dokumentą patvirtinantį nekilnojamojo turto registre pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą.

5. Siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija (išskyrus vienkartines licencijas), institucija raštu (elektroninėmis priemonėmis) kreipiasi į:

Informatikos ir ryšių departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos;

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;

Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (duomenų bazėje elektroninėmis priemonėmis patikrinama informacija, ar įmonei išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi, prašant pateikti informaciją, ar įmonei yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių laikymą, gabenimą ar pardavimą);

Valstybinę mokesčių inspekciją;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

Teisės aktai

Pastabos

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.