Vienkartinių licencijų pagal licencijų rūšis (toliau-licencija) išdavimas:

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikotarpiui.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, taip pat įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

Įmonės raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai savivaldybės administracijai adresu - Šakiai, Bažnyčios g. 4 arba per kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką.

1. Paslaugos gavėjas pateikia nustatytos formos paraišką ir reikalingus dokumentus.

2. Savivaldybės administracija patikrina paraišką gauti licenciją ir pateiktus dokumentus.

3. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą.

4. Sumokama valstybės rinkliava. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už vienkartinę licenciją sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas iki paslaugos suteikimo).

5. Vienkartinę licenciją verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis. Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema. Informaciją apie išduotą licenciją galima rasti adresu: www.licencijavimas.lt

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 šakiai) pateikiami šie dokumentai:

1. Motyvuotą paraišką ir reikalingus dokumentus. paraiškoje įmonė nurodo šiuos duomenis: įmonės rekvizitus, pageidaujamą vienkartinės licencijos rūšį, renginio pavadinimą, renginio organizatorių, prekybos vietą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, įmonės veiklos rūšį, pardavimo būdą, pagrindinės licencijos pavadinimą, numerį, išdavimo datą, licenciją išdavusios institucijos pavadinimą, kokiu būdu norėtų gauti licenciją (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje, el. paštu, per Licencijų informacinę sistemą informaciją apie išduotą licenciją randant adresu: www.licencijavimas.lt),licencija įmonei išduodama pasirinkus paraiškoje nurodytą vienkartinės licencijos būdą.

2. Renginio (parodos, mugės ar masinio renginio) organizatoriaus sutikimas (suderinimas), leidimas;

3. Organizatoriaus pranešimas apie planuojamą renginį rajono savivaldybės administracijos direktoriui (su nurodytu renginio pavadinimu, renginio data, tiksliu renginio laiku, prekybos vieta, renginio metu prekiausiančiomis įmonėmis bei jų tiksliu alkoholio asortimentu, pranešant ir apie suderinamus su kitomis organizacijomis prižiūrinčiomis renginį – teritorine maisto ir veterinarijos tarnyba ir policija).

4. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

5. Dokumentą patvirtinantį verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti licencijas).

6. Dokumentą patvirtinantį apie licencijos prašytojui teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą.

7. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už vienkartinę licenciją sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas iki paslaugos suteikimo).

Teisės aktai