Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Norint gauti leidimą važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), Šakių rajono savivaldybės Ūkio skyriui būtina pateikti nustatytos formos prašymą.

Prašymą pasirašo transporto priemonės savininkas ar valdytojas, kuris atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

Prašymas leidimui važiuoti rajono keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) gali būti pateikiamas tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu.

Paslaugos teikimo trukmė: 5 d. d.

Reikalingi dokumentai

Nustatytos formos prašymas

Teisės aktai