Leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją arba paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas telefonu arba atvykęs į savivaldybės administraciją.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Nustatytos formos paraišką.

2. Licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinama pasilikus kopiją);

3. Kelių transporto priemonių, kurios bus naudojamos vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, sąrašą ir šių transporto priemonių licencijos korteles vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinamos pasilikus kopijas) arba įmonės antspaudu ir vadovo parašu patvirtintas kopijas.

4.Vairuotojų darbo ir poilsio dirbant maršrute grafiką, kuriame, atsižvelgiant į nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio laiko trukmes, turi būti nurodyta vairavimo, kitokio darbo, buvimo darbo vietoje, pertraukų ir poilsio laikotarpiai ir vietos, kur vairuotojai turės pertraukas ir ilsėsis;

5. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už leidimo išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją). (Pastaba: konkurso dokumentai gali keistis)

Teisės aktai