Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Fizinis ar juridinis asmuo užpildo nustatytos formos paraiška, suderinimų lapą.

Gavęs prašymą ir suderinimų lapą seniūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos paruošia (išduoda) leidimą kasinėjimo darbams.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 d. d.

Reikalingi dokumentai

Leidimai išduodami pateikus šiuos dokumentus:

1. Fizinis ar juridinis asmuo užpildo nustatytos formos paraiška, kurioje yra nurodytas pareiškėjo adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatoma darbų paskirtis ir pobūdis, pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, telefono numeris

2. Leidimą medžiams, krūmams kirsti jei toks reikalingas;

3. Garantinius dangų atstatymo įsipareigojimus ar sutartis garantuojančias atstatytų dangų kokybę penkeriems metams;

4. Suderinimų lapą, kurį kasinėtojas derina su:

4.1. požeminius ir antžeminius elektros jėgos tinklus eksploatuojančia įmone;

4.2. požeminius ir antžeminius elektros apšvietimo tinklus eksploatuojančia įmone;

4.3. požeminius ryšių ir informacijos perdavimo tinklus eksploatuojančia įmone;

4.4. požeminius dujotiekius eksploatuojančia įmone;

4.5. požeminius vandentiekio, nuotekų, paviršinių nuotekų tinklus eksploatuojančia įmone;

4.6. požeminius šilumos tinklus eksploatuojančia įmone;

4.7 kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriumi (kai kasinėjimo darbai numatomi kultūros paveldo teritorijoje);

4.8. kelių eksploatavimo tarnybomis, kai kasinėjamos magistralinės miesto gatvės;

4.9. kelių policija, kai kasinėjami keliai ir gatvės;

4.10. žemės, perkasamų ar užimamų dangų savininkais ar valdytojais

Teisės aktai

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. AT-1247 „Dėl leidimo išdavimo žemės kasinėjimo darbams vykdyti“ paraiškos forma.