Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dokumentų išrašai, nuorašai ar kopijos išduodamos asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiami registruotu laišku. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu 

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyta vardas, pavardė,   adresas, kontaktiniai duomenys, įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, dirbtas laikotarpis, nurodoma kokių dokumentų kopijos reikalingos; juridiniams asmenims – juridinio asmens pavadinimas, adresas, prašomų dokumentų pobūdis, laikotarpis.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopija).

3. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

1. Elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuota, fotografuota ir pan.).

Atsakingi asmenys

Vilija Valaitienė

Padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos: Archyvarė

Tel. nr.: +37034560773

El. paštas: vilija.valaitiene@sakiai.lt