Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas

   Kodas: PAS2924
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kurie neturi teisių perėmėjo. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą (trumpai saugomi dokumentai) ir apyrašą (ilgai saugomi dokumentai). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažyma, dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiama registruotu laišku.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų; įmonės likvidatoriaus (savininko) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopija); likviduojamos įmonės įregistravimo pažymėjimas. Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt): Elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu); Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (https://www.epaslaugos.lt).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo pateikia prašymą ir kitus privalomus dokumentus.

2. Atsakingas specialistas parengia, administracinės paslaugos vadovas pasirašo pažymą, kad dokumentai perduoti.

3. Pažyma pateikiama asmens nurodytu būdu. Ji pristatoma VĮ Registrų centrui.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo užpildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (https://www.epaslaugos.lt).