Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

   Kodas: PAS2926
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą bei gautas pajamas iš Savivaldybės administracijos veiklos archyvo arba likviduotų juridinių asmenų archyvo. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažyma apie darbo stažą ir / arba pajamas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku. Pastaba: archyvuose saugomi darbuotojų darbo užmokesčio asmens sąskaitų kortelės, algalapiai, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai, įsakymai. Elektroniniu būdu pateiktos pažymos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos teikimo trukmė: 20 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas.

2. Darbo knygelės įrašų kopija (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma, ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais).

3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).