Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įvesti nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis, juos sutikrinti bei patvirtinti deklaracijos pateikimą). Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus. Juridinio asmens vadovui prieiga prie PAIS sukuriama pateikus prašymą (priedas) Centrui.

Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali kreiptis į savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių. Atsakingas darbuotojas prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje. Gamintojo ir savivaldybės darbuotojo parašais patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius lieka gamintojui, kitas – savivaldybei. Gamintojui parašu patvirtinus deklaracijos duomenų teisingumą, savivaldybės darbuotojas PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą. Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jei gamintojas – fizinis asmuo;

2. Įmonės įregistravimo pažymėjimas, gamintojas – juridinis asmuo;

3. Įgaliojimas, jei dokumentai pateikiami per įgaliotąjį asmenį;

4. Mirties liudijimas, jei deklaraciją pildo įpėdinis mirusiojo vardu.

Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija. www.vic.lt