Asmeninio asistento paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia

   Kodas: PAS37856
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimas) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą ir dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą; dirba arba ieško darbo; nebegyvena stacionarioje socialinės globos įstaigoje ir gaudamas paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai; laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiems eilėje gauti stacionarias socialinės globos paslaugas).

Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), per atstovą.

Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė:

24 darbo dienos

Asmeninio asistento paslaugos poreikio nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Neįgalumo lygio ar Darbingumo lygio pažyma;

4. kita informacija, pagrindžianti prioriteto suteikimą (pvz.: moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo, atvykęs į seniūniją, pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.

2. Seniūnijos specialistas socialiniam darbui per

10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos atlieka Asmeninio asistento paslaugos poreikio vertinimą, užpildydamas klausimyną.

3. Seniūnijos specialistas socialiniam darbui nustato asmeninio asistento paslaugos poreikį ir paruošia išvadą bei rekomendaciją dėl paslaugos tikslingumo / netikslingumo (nurodo valandų skaičių per dieną, dienų skaičių, veiklas, kuriose reikalinga asmeninio asistento pagalba).

4. Dokumentus su parengta išvada ir rekomendacija dėl paslaugos tikslingumo/netikslingumo pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Sprendimas priimamas per

4 dienas.

5. Asmuo ar asmens atstovas, gavęs teigiamą sprendimą, per

10 dienų nuo jo gavimo dienos, su paslaugos teikėju – „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centru – pasirašo Asmeninio asistento paslaugos teikimo sutartį.

6. Informacija dėl paslaugos suteikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.